Industriventilation

Ventilation i industrien

I industrien findes mange forskellige arbejdsprocesser, hvor luftforurening forekommer. Det kan være svært som virksomhed at vurdere hvad der kan gøres for at forebygge og begrænse luftforureningen.

Der kan være mange forskellige arbejdsprocesser som kan være kilde til luftforureningen. Dette kan være både være manuelle og automatiserede arbejdsprocesser som:

tube industri

Vi leverer komplette ventilationsanlæg til industrien der kan fjerne forureningen fra netop disse processer. Derudover leverer vi rengøringsanlæg til både små og store virksomheder, hvor der er behov for effektiv rengøring på produktionslinjer, f.eks. i medicinalindustrien, plastindustrien, træindustrien og producenter af rengøringsmidler samt levnedsmiddelindustrien.

Rørsystem

Energibesparelser

Industri- og erhvervsventilation er ofte anlæg der skal generere store luftmængder. Det kan medføre et stort energiforbrug, og kan have store omkostninger. Vi går derfor altid ind for en løsning, der er den mest energibesparende for kunden.

Anlæggene er konstrueret således, at recirkulering af den bortsugede luft ikke finder sted. Med vores anlæg er der mulighed for at udnytte varmen i afkastluften, fra motor og friktion. Den ca. 35 grader varme luft kan udnyttes i en krydsvarmeveksler, hvorefter det er muligt at tilføre lokalerne opvarmet luft i en mængde, der svarer til den bortsugede. Hermed er et af hovedkravene i “Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning” opfyldt.

Ventilationsanlæg

Vi leverer anlæg af alle typer, lav, mellem- og højvakuumtypen og kan derfor finde et aggregat der passer til ethvert formål med luftbehov fra 500 m3/time til over 30.000 m3/time.

Mellem vakuumanlæg benyttes ofte til fine og lette støvtyper, som maling, røg fra afbrænding, dampe, pulverlakering mm.

Højvakuumanlæg benyttes derimod til de tungere partikler. Dette kan være fra spåntagning, glas, affaldsrester, rengøring mm.   

Et anlæg består af følgende komponenter: