Autoværksteder

Ventilation i autoværkstedet

I autoværkstedet bliver de ansatte udsat for slibestøv, svejserøg, dampe fra brændstof, udstødningsgasser og meget mere. Det betyder, der er ekstremt høje krav til ventilationen og følgende er gældende:

Med procesventilation bliver forureningen fjernet mekanisk direkte ved kilden, f.eks. udstødningsgasser. Vi tilbyder fleksible løsninger, der bl.a. indeholder svingarme og slangeruller i forskellige længder og dimensioner, så alle behov i autoværkstedet dækkes.

Procesventilation kan ikke alene fjerne forureningen, og derfor skal værkstederne sørge for en konstant rumventilation. Ifølge de lovpligtige krav skal der ventileres med friskluft minimum tre gange i timen.

Med vores anlæg holdes der en god luftbalance i værkstedet. Den tilførte luft er frisk og opvarmet med en passende temperatur, så medarbejderne ikke føler træk.

Følgende arbejdsprocesser i autoværkstedet kræver procesventilation:

Ventilation autoværksted