Materialetransport

Affald og transport af materiale

Alt efter hvilken industri der er tale om, kan der være stor forskel på mængderne af affaldet. Linå Procesventilation har anlæg, hvor enten 160 L affaldssække eller en 600 L container er integreret i anlægget. Tømning og håndtering af disse affaldsbeholdere kan enten ske med sækkevogn eller truck for de større beholdere.

Er der tale om større mængder af affald, kan der benyttes en rotorudmader, som transporterer affaldet direkte til en ekstern container, som fås i valgfri størrelse.

Materialetransport