Plastindustrien

Ventilation i plastindustrien

I plastindustrien er det lovpligtigt at have etableret procesventilation i forbindelse med termisk forarbejdning, f.eks. ekstrudering og sprøjtestøbning af plast. Det skyldes, at der kan ske afdampning af reststoffer fra fremstilling af plasten, som kan være sundhedsskadelige.

Procesventilation er ligeledes nødvendigt i forbindelse med vakuum- og termoformning samt svejsning, hvis det foregår under høje temperaturer.

Generelt kræver arbejde med høje temperaturer, synlig røgudvikling og væsentlige lugtgener, procesventilation. Dette kan f.eks. forekomme ved rengøring af maskiner, hvor rester af plastik ”brændes af”.

Følgende arbejdsprocesser til plastindustrien kræver procesventilation:

Plastindustri