Træindustrien

Ventilation i træindustrien

Procesventilation er en væsentlig del af et godt arbejdsmiljø i træindustrien. Vi leverer mellem- og højvakuumsanlæg, der effektivt fjerner enhver form for støv, spåner, dampe og materialerester. Til at fjerne de helt små støvpartikler tilbydes et svævestøvsmodul, som sørger for et sundt arbejdsmiljø.

Kanalsystemet udføres i helsvejsede stålrør der tåler et tryk på 5,0 bar, så støveksplosioner ikke kan sprænge et rør. Med en konstant høj lufthastighed i rørene, sikres der at aflejringer ikke sker i rørsystemet, samt at man opnår en effektiv materialetransport. Rørsystemet afgrenes til de enkelte sugesteder og afsluttes med enten klapventiler, hånd- eller automatventiler. Alle ventiler er udstyret med styring, som henholdsvis starter og slukker anlægget.

Der leveres komplette sugeslanger i forskellige dimensioner, så de kan bruges til alle typer maskiner samt rengøring.

I træindustrien benyttes procesventilation ved følgende:

Ventilation træindustri