Mangler din skole ventilation i faglokalerne?
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
på den bedste ventilationsløsning til din skole

Vi er specialister i skoleventilation

Det er vigtigt, at skolens faglokaler har effektiv og fuldt funktionsdygtig procesventilation. Procesudsugning er væsentlig for et godt arbejdsmiljø for elever og undervisere.

Skal skolens værksteder udvides, eller skal der indkøbes flere maskiner, er det nødvendigt at tjekke, om de eksisterende ventilationsforhold er tilstrækkelige for at opretholde et sundt arbejdsmiljø.

Vi leverer ventilationsanlæg, der opfylder de lovmæssige krav til procesudsugning i skolens faglokaler og kommer med løsninger tilpasset din skole.

Kompetent rådgivning og 30 års erfaring 
i
 levering af skoleventilation 

Professionelle løsninger
tilpasset skolens behov og unikke ønsker

Energibesparende anlæg med
effektiv udsugning

Hvad kan Linå Procesventilation tilbyde din skole?

Vi har 30 års erfaring i levering og installation af procesventilations- og udsugningsanlæg til folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Vi tilbyder alle former for udsugning og løsning omfattende

Er du i tvivl, om jeres ventilationsanlæg eller udsugning lever op til kravene, så kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud og lad os sammen finde den løsning, der passer din skole.

Hvad er kravene for procesventilation i skolens faglokaler?

Ifølge Arbejdstilsynets AT-vejledning 1.1 skal der være procesudsugning ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles røg, støvpartikler, ildelugt eller andet, der er sundhedsskadeligt.

 

Træværksted

Hvis der ikke er procesudsug ved høvlebænke og arbejdsborde, bør håndslibning begrænses mest muligt, og el-slibemaskiner må ikke benyttes. Fejning er ligeledes ikke tilladt, hvor der produceres træstøv og derfor bør et anlæg indrettes med udtag til rengøring af lokalet.

I træværkstedet skal procesventilation etableres, hvis der er tale om blot en af følgende arbejdsprocesser:

 • Støvudvikling ved træbearbejdningsmaskiner og ved slibe-, pudse- og polereprocesser.
 • Røgudvikling ved svejsning, lodning og smedning.
 • Dampe fra arbejde med emaljearbejde, maling, lak og lim.

Fysik/kemi lokale

Ifølge Arbejdstilsynets krav skal den almindelige rumventilation i fysik/kemi lokalet suppleres med procesudsug ved:

 • Demonstrationsborde
 • Laboratorieborde
 • Elevernes pladser til øvelser
 • Loddepladser
 • Stinkskabe
 • Kemikalieskabe
 • Kemikalieaffaldsvogn
 • Øvrige steder, hvor der udvikles luftforurening

Metalværksted

Ud over den almindelige ventilation er der krav til procesventilation i værkstedet. Procesudsugning skal være udstyret med en advarselslampe eller lignende, som advarer brugeren hvis anlægget ikke fungerer tilstrækkeligt.

Procesventilation skal benyttes ved følgende processer:

 • Udsugning af udstødningsgasser
 • Ved affedtning
 • Påfyldning og tilbagehældning af skadelige væsker
 • Svejsning
 • Farlige stoffer skal placeres i aflåst, velventileret skab eller rum

Madkundskab

I madkundskabslokalerne er der oftest to ventilationsbehov, der skal dækkes.

 • Fjernelse af stegeos og damp fra kogezonerne
 • Almenventilation af lokalerne

Den udsugede luft fra komfurer må ikke føres tilbage til lokalet og udsugningen over komfuret skal være forsynet med en lovpligtig kontrolanordning.