Linå Procesventilation har haft fornøjelsen af at installere al procesventilationen på den nye arkitektskole i Århus, New Aarch. Anlæggene dækker mange forskellige behov på skolen, og der er installeret procesventilation i følgende områder:

  • Træværksteder
  • Fab-Lap – lasercuttere , 3d printere
  • Sandblæsning
  • Svejsning
  • Malekabine
  • Storkøkken

En del af anlæggene er udført som ATEX-anlæg med de krav, der er til disse installationer.

Træværkstederne:
I træværkstederne har ÅSS-anlæggene en kapacitet på op til 24.000 m3/h, som dækker afsugning fra større træbearbejdningsmaskiner som bredbåndspudsere, CNC-maskiner mv., som også anvendes i industrien.
Anlæggene, der er af højvakuumtypen, anvendes også til rengøring gennem slanger på slangeruller og klapventiler til slangemontage af små håndholdte maskiner. I dette tilfælde tilføres erstatningsluften via komfortanlæggene, men vi leverer ofte anlæg med indbyggede varmevekslere som så kan dække hele ventilationsbehovet i et værksted.

Fab-Lap/ modelværkstederne:
I de værksteder arbejdes der ofte med f.eks. aluminium, som er ekstremt eksplosionsfarligt.
Derfor er disse anlæg ATEX og udstyret med eksplosionsventiler, der sikrer mod tilbageslag fra en evt. eksplosion i filterenhederne.

Sandblæsning
Der er installeret et mindre sandblæsningsanlæg på NEW Aarch .
Spredning af ultrafint sandstøv er meget sundhedsfarligt . Derfor kræves der effektiv afsugning i sandblæsningskabinen for at sikre, at sandstøvet ikke spredes til omgivelserne.

Svejsning:
Der er monteret to større svejseborde i værkstederne.
Her afsuges igennem sugarme samt undersug i svejsebordene.
Effektiv afsugning af svejserøg er nødvendig for at fjerne den sundhedsfarlige røg fra indåndingszonen hos svejseren.

Malekabine:
Et lokale er indrettet som male/sprøjtekabine med en sprøjtevæg for mindre malearbejder.
Luften skiftet her op til 100 gange/timen for at sikre, at der ikke spredes forurening til omgivelserne, og for at dem der anvender lokalet ikke udsættes for sundhedsfarlige dampe.

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med brugerne af de enkelte værksteder, skolens ledelse samt Tri- Consult As og hovedentreprenøren A. Enggard AS samt Nova Vent AS.