Naturfagslokaler

Arbejdstilsynets krav til procesudsugning i naturfagslokaler

Ifølge Arbejdstilsynets krav skal den almindelige rumventilation i naturfagslokalerne fysik, kemi og biologi suppleres med procesudsug ved:

Procesventilation i naturfagslokalerne

Når der udføres forsøg eller andet, der udvikler farlige dampe, røg, ildelugt eller lignende forurening, skal der etableres et procesventilationsanlæg, der effektivt fjerner disse forureninger.

Vi opbygger procesventilationsanlæggene, så de er tilpasset behovet i fysik-, kemi- og biologi-lokalet. Dampe og ildelugt fra forsøg eller lignende processer fjernes effektivt, og der sørges for, at den udsugede luft ikke indgår i en recirkulation. Vores procesanlæg er forsynet med en lovpligtig kontrolordning der alarmerer, hvis udsugningen ikke fungerer.

Udsugning i stinkskabe, kemikalieskabe og ved forsøgsborde

På uddannelsesinstitutioner og på enkelte grundskoler etableres stinkskabe, som er beregnet til håndtering af kemikalier og udførsel af forsøg. Der er særligt strenge krav til afsugning fra disse skabe, som sikrer, at der ikke sker spredning af farlige dampe til omgivelserne og til dem, der udfører forsøgene. 

Ved forsøgsbordene sker afsugningen igennem sugearme, som enten er monteret i bord eller loft. Disse sugearme kan fjerne forureningen så tæt ved kilden som muligt og forhindre luftforurening.

Lever jeres faglokale ikke helt op til kravene? Vi løser alle lovmæssige krav til procesudsug i naturfagslokalet. Kontakt os og lad os finde en løsning, der passer jeres skole.