Håndværk & Design

Procesventilation i Håndværk & Design

I sløjd og træværkstedet er der mange behov for procesventilation således, at elever og underviser har et optimalt arbejdsmiljø.

Vi sørger med vores anlæg for, at alle krav fra Arbejdstilsynet er overholdt og alle anlæg leveres med lovpligtig kontrolanordning, der tydeligt indikerer utilstrækkelig funktion af anlægget.

Vores anlæg er med den høje lufthastighed i rørsystemet yderst velegnet som både udsugning til maskiner, punktudsugning, men også til rengøring af lokaler. Tilslutning til maskiner sker med ventiler, som enten kan være manuel, trykluft eller elbetjente. Rengøringsventiler er som oftest en klapventil, hvor rengøringsslanger let monteres. Alle ventiler er udstyret med en kontakt, som automatisk starter og stopper anlægget, hvilket reducerer strømforbruget væsentligt på driften af anlægget.

Selvom der udsuges direkte ved forureningskilden vil det aldrig være muligt at fange alle støvpartikler. Derfor bliver der ofte installeret et svævestøvsmodul eller en luftrenser, som fanger de helt små partikler og derved sikrer et optimalt læringsmiljø.

Service af spånsugningsanlægget

Se en videoguide om, hvordan du som serviceansvarlig skifter affaldssækken i spånsugningsanlægget, når anlægget signalerer, sækken er fuld.

Arbejdstilsynets krav til procesventilation i træværkstedet

Hvis der ikke er procesudsug ved høvlebænke og arbejdsborde, bør håndslibning begrænses mest muligt, og el-slibemaskiner må ikke benyttes. Fejning er ligeledes ikke tilladt, hvor der produceres træstøv og derfor bør et anlæg indrettes med udtag til rengøring af lokalet.

I træværkstedet skal procesventilations etableres hvis der er tale om blot en af følgende arbejdsprocesser:

Ventilation metalværksted

Procesventilation i metalværkstedet

I metalværkstedet kan vi normalt samle procesventilationen fra disse arbejdspladser i et anlæg. Man skal dog være opmærksom på, at afsugning fra esser og over åben ild kræver en brandisoleret afkastkanal eller et brandspjæld.

Vi sørger med vores anlæg for at alle krav fra Arbejdstilsynet er overholdt og alle anlæg leveres med lovpligtig kontrolanordning, der tydeligt indikerer utilstrækkelig funktion af anlægget.

Arbejdstilsynets krav til procesventilation i metalværkstedet

Ud over den almindelige ventilation er der krav til procesventilation i værkstedet. Procesventilationen skal være udstyret med en advarselslampe eller lignende som advarer brugeren hvis anlægget ikke fungerer tilstrækkeligt.

Procesventilation skal benyttes ved følgende processer:

Procesventilation i tekstilværkstedet

I tekstillokalet kan der udvikles giftige dampe fra tekstiler ved strygning, syning eller ved brug af kemiske produkter. Oftest er der behov for afsugning fra strygebrættet og symaskiner. Den bedste løsning er brug af fleksible sugearme, som kan fjernes, når der ikke er behov for dem.

Selvom der afsuges direkte ved forureningskilden vil det aldrig være muligt at fange alle de små støvpartikler. Derfor bliver der ofte installeret en luftrenser, som fanger de helt små partikler og derved sikre et optimalt læringsmiljø.

I tekstilværkstedet er der behov for procesventilation ved følgende processer:

Ventilation tekstilværksted