Leverandør af ventilation
med speciale i procesventilation
Skal du have et uforpligtende tilbud?

Procesventilation - Vi hjælper med den rigtige løsning

Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller som udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening.

Arbejdsmiljøloven kræver procesventilation

Hvis luftforurening ikke kan undgås, skal der ifølge Arbejdsmiljøloven iværksættes tiltag, der fjernes luftforurening effektivt ved kilden og her er procesventilation oftest den eneste anvendelige løsning.

Procesventilation

Procesventilationen skal bestå af mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles og samtidig skal procesventilationen tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Selvom effektiv procesudsugning ved kilden er etableret, så kan det i nogle tilfælde pga. arbejdets art – fx ved manuel svejsning være muligt for en mindre del af forureningen at slippe forbi procesudsugningen. I de tilfælde vil der være behov for at etablere et svævestøvsmodul, der netop kan fjerne dette.

Er der tale om ætsende stoffer eller eksplosionsfarligt materiale, kræves der et særligt materialevalg eller et anlæg, der er godkendt efter ATEX-direktivet.

Indblæsning af erstatningsluft

I forbindelse med procesventilationsanlægget skal der tilføres erstatningsluft, så der ikke skabes undertryk i lokalet. Erstatningsluften skal tilføres med passende temperatur, uden trækgener og med samme luftkapacitet, som procesventilationen udsuger totalt.

Skal værkstedet udvides eller skal der indkøbes flere maskiner er det nødvendigt at tjekke om de eksisterende ventilationsforhold er tilstrækkeligt for at opretholde et sundt arbejdsmiljø.

Kataloger

Om os

Linå Procesventilation er specialister i procesventilation til industri og skoler

De sidste 30 år har vi leveret og installeret ventilations- og udsugningsanlæg til mange forskellige brancher. Vores kendskab til de forskellige brancher er stort, og vi har solid erfaring med procesventilation til bl.a. skoler og institutioner samt produktionsvirksomheder i medicinalindustrien, plastindustrien, fødevareindustrien, metalindustrien og mange flere.

Vi arbejder ofte som underleverandør for andre ventilationsentreprenører, hvor vi koncentrerer os om procesventilationsdelen. Vi laver alt fra små anlæg i et værksted på en skole til større komplicerede anlæg i industrien.

Vi er klar til at give kompetent rådgivning om etablering af procesventilation, uden det koster andet end jeres tid.