Procesventilation

Hvis der udvikles skadelige støvpartikler eller gasser i et arbejdsmiljø skal der etableres procesventilation. Et procesventilationsanlæg består af mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles mens en varmeveksleranlæg sørger for at tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Er der tale om ætsende stoffer eller eksplosionsfarligt materiale, kræves der et særligt materialevalg eller et anlæg og komponenter, der er godkendt efter ATEX-direktivet.

Vi leverer totalløsninger der spænder fra mindre produktionsvirksomheder til store industrianlæg med mange brugere og stor daglig produktionsvolumen. Sammen finder vi en energibesparende løsning der kan dimensioneres til jeres arbejdsmiljø og behov.

Punktudsugning

Som en del af et procesventilationsanlæg tilbyder Linå Procesventilation  punktudsugningssystemer, der er designet til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at effektivt fjerne farligt støv, skadelig røg og ubehagelige lugte fra produktionsprocesser. Korrekt etablering af punktudsugning sikrer at I kan opfylde arbejdsmiljølovens krav.

Hvorfor Vælge Vores Punktudsugningssystemer?

  • Effektiv Forurening Fjernelse: Punktudsugningssystemer er skabt til at fjerne skadelige partikler som svejserøg, dampe og lugt direkte ved kilden. Dette forhindrer spredning af forurening og beskytter medarbejdernes sundhed.
  • Forbedret Luftkvalitet: Ved at opsamle forurenende stoffer ved kilden bidrager vores punktudsugning til en betydelig forbedring af luftkvaliteten på arbejdspladsen.
  • Behov og Arbejdsmiljø krav: Vi tager altid udgangspunkt i brugerens behov og sikre at de tilbudte løsninger overholder arbejdsmiljølovens krav.
  • Fleksibilitet: Vores systemer giver mulighed for fleksibel placering med sugearme fra 1-12m, så de effektivt kan tilpasses forskellige arbejdsområder og processer. Dette sikrer optimal beskyttelse og udsugningseffektivitet.
Referencer

Hvordan hjælper vi dig?

Vi tilbyder et bredt udvalg af professionelle løsninger, herunder anlæg, sugearme, ventilatorer og filteranlæg. Vores systemer er nemme at anvende og vedligeholde af brugeren og sikre dermed de bedst mulige arbejdsvilkår. Systemerne er udstyrede med procesvagter som sikrer at udstyret anvendes korrekt.

Vi tilbyder alle vores kunder skarpe serviceaftaler som sikrer at dine anlæg holdes i drift og vedligeholdes efter alle regler og krav, af certificerede serviceteknikere.  

Skræddersyet løsninger:

Vores systemer er skræddersyede til en effektiv fjernelse af forurening og forbedret luftkvalitet. 

Beskyt dine medarbejdere, forbedr luftkvaliteten og overhold arbejdstilsynets krav ved at vælge Linå Procesventilations løsninger.

Læs mere om arbejdstilsynets vejledning til arbejdspladsens indretning HER