Procesventilation i faglokaler

Klasselokaler, faglokaler og værksteder på folkeskoler, efterskoler og uddannelsessteder er elevernes læringsrum og lærernes arbejdsplads. Et godt indeklima med procesventilation er ikke kun nødvendigt for læring – det er også et lovkrav. 

Vi har specialiseret os i at lave brugervenlige og praktiske løsninger til faglokaler, værksteder, STEAM-læringsmiljøer, der imødekommer alle lovkrav.

Skræddersyet til jeres rammer

Luftens kvalitet afhænger af forurening og luftskifte. 

Udover forurening fra spåner, svævestøv og giftige dampe bliver luften også forurenet af personer, som afgiver kuldioxid (CO2), vanddampe, lugt og partikler som f.eks. hudskel. 

Høje koncentrationer af kuldioxid i luften medfører utilpashed og hovedpine og som et resultat heraf stærk nedsat arbejdsevne. Korrekt ventilation forbedrer luftens kvalitet og dermed indeklimaet markant.

Lokalerne på uddannelsessteder er oftest ventileret med et komfortanlæg, der sikrer en god luftkvalitet under normale forhold. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at sikre luftkvaliteten i lokaler hvor der bearbejdes i forskellige materialer. Her vil være behov for procesventilation i de enkelte faglokaler, hvor der med punktudsugning og centralstøvsugning kan fjernes forurening direkte ved kilden.

Vi anbefaler desuden at der også installeres en luftrenser, som Maxivent EC, for at I får det sundeste indeklima som muligt.
Skal I renovere faglokale eller værksted så tøv ikke med at kontakte os.
Vi har 30 års erfaring der sikrer en effektiv og fleksibel løsning, med energibesparelse og brugernes behov for øje.
Arbejdstilsynets krav til procesventilation

På faste arbejdssteder skal luftforurening, som er forstyrrende eller potentielt farlig for sikkerhed og sundhed, effektivt fjernes gennem procesudsug.

Recirkulation af den udsugede luft er kun tilladt, når det er forsvarligt. Med andre ord kan den udsugede luft genindføres i arbejdsrum eller andre lokaler, under forudsætning af at visse betingelser opfyldes

“Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).”

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter desuden, at ethvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.”

På faste arbejdssteder er det tilladt at recirkulere den udsugede luft under følgende betingelser:

  1. Det skal konstant dokumenteres, at den udsugede luft renses effektivt.
  2. Ventilationsanlægget skal være udstyret med en kontrolanordning, der indikerer utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.
  3. Der skal tilføres en passende mængde frisk luft.

Hvis arbejdet er omfattet af kræftbekendtgørelsen, er det tilladt at recirkulere den udsugede luft i forbindelse med støvende arbejdsprocesser. Dette indebærer:

  1. Recirkulation af udsuget luft, der indeholder stoffer som kvartsstøv, træstøv og kræftfremkaldende slibestøv, er tilladt under opfyldelse af betingelserne.
  2. Recirkulation af udsuget luft, der indeholder for eksempel stegeos, svejserøg eller kræftfremkaldende gasser og dampe, er ikke tilladt.
    – at.dk
 
Har du brug for rådgivning?

Kontakt os på 32265252
Eller udfyld oplysninger og bliv kontaktet