Procesventilation i Naturfagslokaler


Når der udføres forsøg eller andet der udvikler farlige dampe, røg, ildelugt eller lignende forurening, skal der etableres et procesventilationsanlæg, der effektivt fjerner disse forureninger.

Vi opbygger procesventilationsanlæggene, så de er tilpasset behovet i fysik/kemi- og biologilokalet. Dampe og ildelugt fra forsøg eller lignende processer fjernes effektivt, og der sørges for, at den udsugede luft ikke indgår i en recirkulation. 

Vores procesanlæg er forsynet med en lovpligtig kontrolordning der alarmerer, hvis udsugningen ikke fungerer.

Udsugning i stinkskabe, kemikalieskabe og ved forsøgsborde

I faglokaler for kemi og fysik etableres stinkskabe, som er beregnet til håndtering af kemikalier og udførsel af forsøg. Der er særligt strenge krav til udsugning fra disse skabe, som sikrer, at der ikke sker spredning af farlige dampe til omgivelserne og til dem, der udfører forsøgene. 

Udsugning ved forsøgsbordene sker igennem sugearme, som enten er monteret i bord eller loft. Disse sugearme kan fjerne forureningen tæt ved kilden og forhindre luftforurening.

Lever jeres faglokaler op til kravene? Vi løser alle lovmæssige krav til procesudsug i naturfagslokalet. Kontakt os og lad os finde en løsning, der passer jeres skole og behov.

Arbejdstilsynets Krav til Procesudsugning i Naturfagslokaler

Ifølge Arbejdstilsynets krav skal den almindelige rumventilation i naturfagslokalerne fysik, kemi og biologi suppleres med procesudsug ved:

– Demonstrationsborde
– Laboratorieborde
– Elevernes pladser til øvelser
– Loddepladser
– Stinkskabe
– Kemikalieskabe
– Kemikalieaffaldsvogn
– Øvrige steder, hvor der udvikles luftforurening.

Vi har styr på lovgivningen og hjælper jer med den rette indretning og dimensionering.

Vi har eget lager og et netværk af samarbejdspartnere så I får høj kvalitet til en god pris; Sugearme, stinkskabe, rørføring og meget mere! 

Har du brug for rådgivning?

Kontakt os på 32265252
Eller udfyld oplysninger og bliv kontaktet