Rumventilation

I mange typer af produktions- og industrivirksomheder er det vigtigt at se på luftkvaliteten i det samlede arbejdsmiljø og ikke blot ved de forurenende kilder.

Arbejdsmiljøloven fastsætter at der på faste arbejdspladser skal etableres procesventilation hvis der udvikles sundhedsskadelige luftarter, støv, røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Bestemmelsen dækker som udgangspunkt over et komfortkrav og har foruden at sikre frisk luft i arbejdsrum – også til formål at fjerne fx mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer i rummet.

Opnå store energibesparelser

Arbejdsmiljø og energibesparelser er et stort fokus i industrien. Ventilering af store industrihaller kan være store synder i energiregnskabet og derfor kan det rette valg af varmegenvindingsanlæg betyde meget for både trivsel på arbejdspladsen og driftsøkonomien.

Rumventilationsanlæg fås både med krydsveksler, rotorveksler og modstrømsveksler. Med det rette valg af anlæg, kan op til 85% af den udsugede varme genvindes.

Kompetent rådgivning og uforpligtende tilbud

Vores specialister hjælper jer med at afdække jeres behov og kommer med en skræddersyet og gennemtænkt løsning. Vi sikrer den mest optimale løsning til gavn for medarbejdernes trivsel og driftsøkonomien.

Hvor er der ofte behov for rumventilation?

  • Produktionsvirksomheder
  • Autoværksteder
  • Fødevareproduktion
  • Træindustrien
  • Metalindustrien

Skal I udvide værksted og eller indkøbe flere maskiner, er det nødvendigt at tjekke om de eksisterende ventilationsanlæg er tilstrækkelige for at opretholde et sundt og behageligt arbejdsmiljø.

Referencer