Ventilation i industrien

I industri og produktion findes mange forskellige arbejdsprocesser, hvor effektiv udsugning og ventilation er påkrævet. Vi hjælper med at afdække jeres behov, og finde effektive og energibesparende løsninger for forebygge og begrænse luftforureningen i jeres arbejdsmiljø.

Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher og finder komplette udsugningsløsninger, der fjerner luftforureningen fra blandt andet bearbejdningscentre, produktionslinjer, blandingspunkter, svejsestationer og værksteder. 

Vi leverer komplette løsninger der kan fjerne forureningen fra netop disse processer.
 
 
Vi hjælper dig med den rigtige løsning

Der kan være mange forskellige arbejdsprocesser, som kan være kilde til luftforurening. Det kan svejsning, slibning, fræsning, skæring, afrensning, opvarmning, maling, coating, kemiske processer og arbejde med ATEX-klassificeret produkter.

Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller som udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening.

ARBEJDSMILJØLOVEN KRÆVER PROCESVENTILATION

Hvis luftforurening ikke kan undgås, skal der ifølge Arbejdsmiljøloven iværksættes tiltag, der fjernes luftforurening effektivt ved kilden og her er procesventilation oftest den eneste anvendelige løsning.

 

"Vi tog kontakt til Linå Procesventilation, da vi havde behov for et nyt spånsugningsanlæg i produktionen. Med ønske om et godt arbejdsmiljø fik vi installeret et anlæg som dækkede vores behov. Linå Procesventilation var professionelle både omkring montage og den løbende dialog. Vi kan klart anbefale dem til andre med lignende behov"

Bedre driftsøkonomi og energibesparelser

Når det kommer til industri- og erhvervsventilation, er vores
mål altid at præsentere den mest energieffektive løsning. 

I industrien skal anlæggene ofte håndtere store luftmængder, derfor er det vigtigt at se på mulighederne for varmegenvinding og omkostninger over tid for at leve op til både bæredygtighedsmål og budgetter.

Vi tilbyder teknisk effektive løsninger der fremmer bæredygtighed og reducerer CO2-aftrykket. Ved at integrere disse elementer ønsker vi at hjælpe vores kunder med at opfylde deres CSR-mål og samtidig realisere økonomiske besparelser gennem energieffektivitet.