Punktudsugning

Fang den skadelige luft ved kilden
Som en del af et procesventilationsanlæg tilbyder Linå Procesventilation  punktudsugningssystemer, der er designet til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at effektivt fjerne farligt støv, skadelig røg og dampe fra kilden hvor de opstår. Korrekt etablering af punktudsugning sikrer at I kan opfylde arbejdsmiljølovens krav.
Vi giver jer kompetent rådgivning om hvor og hvornår I skal etablere punktudsugning og hvilken løsning der fungerer mest optimalt til jeres arbejdsmiljø.

Hvornår skal der installeres punktudsugning

Punktudsugning installeres når der skal fjernes skadelige partikler som svejserøg, dampe, gasser og lugtgener direkte ved kilden. Dette forhindrer spredning af forurening og beskytter medarbejdernes sundhed.

Forbedret Luftkvalitet:
Ved at opsamle forurenende stoffer ved kilden bidrager vores punktudsugning til en betydelig forbedring af luftkvaliteten på arbejdspladsen.

Behov og Arbejdsmiljø krav:
Vi tager altid udgangspunkt i brugerens behov og sikrer at de tilbudte løsninger overholder arbejdsmiljølovens krav.

Fleksibilitet:
Vores systemer giver mulighed for fleksibel placering med sugearme fra 1-12m, så de effektivt kan tilpasses forskellige arbejdsområder og processer. Dette sikrer optimal beskyttelse og udsugningseffektivitet.
En alternativ løsning er at installere en slædekanal, som med fordel kan anvendes i værksteder, værfter eller andre steder hvor der arbejdes med større emner der eksempelvis skal lakeres, males, håndslibes, pudses, loddes eller svejses. 

Få Inspiration

Udsugning fra bearbejdningsmaskiner

CNC Fræser og Svejsebord

Vi forstår de udfordringer, der er forbundet med svejseprocesser, og vores svejsebordventilationsløsninger er skræddersyet til at håndtere dem. Vores systemer fjerner skadelig svejserøg og damp fra luften, hvilket sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Med vores fleksible sugearme kan du opnå effektiv og præcis udsugning ved kilden, hvilket reducerer risikoen for luftbårne partikler og forbedrer arbejdsmiljøet i produktionsmiljøer.

Uanset om du har behov for enkeltpunktsudsugning eller et omfattende ventilationsanlæg, står vi klar til at hjælpe dig med at finde den rette løsning til dine behov. Kontakt os i dag for at få mere information om vores procesventilationsløsninger.

Se vores reference fra Mach-Tech som har fået leveret forskellige løsninger fra Linå Procesventilation, for at sikre at skadelige dampe fra deres bearbejdningsmaskiner bliver fjernet effektivt og korrekt. 

Korrekt udsugning redder liv

Svejserøgsudsugning

Heldigvis er der i dag stort fokus på at sikre sundt og sikkert arbejdsmiljø, med så lille risiko for at indånde skadelige dampe og giftige gasser som muligt. I nogle erhverv er der dog større risici end andre, og derfor er det endnu vigtigere at sikre at arbejdspladsens udsugning er i absolut topklasse. 

Et særligt udsat arbejdsområde er arbejde
med svejsning.
 

Beskæftigelse som svejser har været forbundet med en 25-40 % stigning i risikoen for lungekræft. Svejserøg er internationalt klassificeret som gruppe 1 kræftfremkaldende stof, hvilket betyder, at det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Selvom risikoen primært er forbundet med svejsning af rustfrit stål, er denne klassifikation ikke begrænset til røg fra rustfrit stål. Den dækker al svejserøg.

Udover at minimere eksponeringen for helbredsfarlige gasser og dampe, er kvaliteten af luften afgørende for medarbejdernes helbred; Det er videnskabeligt bevist at personer der udsættes for høje niveauer af luftforurening er i langt højere risiko for luftvejsinfektioner end andre. Når I sikrer at luftkvaliteten er optimal i arbejdsmiljøet, tages der altså hånd om medarbejdernes helbred på både den korte og den lange bane. 

Farlige olietåger

En af de potentielt farlige situationer, som vores udsugningsløsninger effektivt kan adressere, er håndtering af farlige olietåger.
Olietåger opstår typisk i industrier, hvor oliedampe kan frigives som en uundgåelig del af produktionsprocessen.
Dette kan forekomme i sektorer som metalforarbejdning, maskinbearbejdning, eller i produktionsanlæg, hvor oliebaserede materialer bruges.

Disse farlige olietåger udgør en sundhedsrisiko for arbejdstagerne, da indånding af disse dampe kan føre til alvorlige sundhedsmæssige komplikationer.
For at bekæmpe denne udfordring kan Linå Procesventilation implementere skræddersyede løsninger inden for procesventilation og rumventilation. Vores avancerede systemer er designet til at udsuge, filtrere og effektivt fjerne farlige partikler og dampe fra arbejdsmiljøet.

Ved at implementere vores procesventilationsløsninger kan virksomheder minimere risikoen for eksponering over for farlige olietåger og dermed beskytte medarbejdernes sundhed og velvære.
Dette skaber ikke kun et sikkert arbejdsmiljø, men bidrager også til at opfylde arbejdstilsynets lovmæssige sundheds- og sikkerhedsstandarder.

Hvornår er det nødvendigt med punktudsugning?

Laboratorier:
I laboratorier er det afgørende at fjerne farlige dampe og partikler, der kan opstå under eksperimenter og test. Punktudsugningssystemer fokuserer på at fjerne forurenende stoffer ved kilden, hvilket sikrer, at laboratoriepersonalet arbejder i et sikkert og sundt miljø

Maling/Sprøjtning:
Når der males eller sprøjtes er korrekt ventilation afgørende for at fjerne dampe og tåger fra maling og opløsningsmidler. Punktudsugning sikrer, at disse skadelige stoffer fjernes effektivt, hvilket skaber et sundt miljø for arbejdere og forhindrer luftforurening

Autoværksteder:
Procesventilation i autoværksteder sigter mod at fjerne udstødningsgasser og støv, der opstår under reparationer. Effektiv punktudsugning ved køretøjerne og arbejdsstationer bidrager til at opretholde luftkvaliteten og skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Svejsning:
Svejserøg består af skadelige røg og partikler. Punktudsugning er designet til at trække disse forurenende stoffer væk fra operatøren og arbejdsområdet, hvilket ikke kun forbedrer luftkvaliteten, men også minimerer risikoen for sundhedsskader. 

Loddestationer:
Lodning er en almindelig proces, der anvendes i elektronikproduktion og reparationsarbejde. Ved brug af loddestationer, til eksempelvis håndlodning, genereres røg og damp fra loddeforbindelser, der kan indeholde skadelige stoffer som bly eller fluxdamp.