Learnmark

Arbejdshaller får anlæg til håndtering af træspåner og svævestøv

Learnmark Horsens er en af Horsens’ største uddannelsesinstitutioner, som tilbyder 10. klasse, ungdomsuddannelser, efter- og videreuddannelse. Til deres nye værksteder har vi i samarbejde med Airteam leveret en nyt spånsugningsanlæg til udsugning ved arbejdsstationer og rengøring.

De 14 udtag i hallerne har alle trykluftdrevne spjæld, som med powerbokse aktiverer anlægget, når de tilkoblede maskiner anvendes.

Anlægget leverer 4000 m3/h og et maksimalt undertryk på 12.000 Pa.
Opsamling foregår i 600L containere og med automatisk rensning af filtre.

Vi ønsker brugerne god fornøjelse med anlægget!