Learnmark

Arbejdshaller får anlæg til håndtering af spån og svævestøv

Learnmark Horsens er en af Horsens’ største uddannelsesinstitutioner, som tilbyder 10. klasse, ungdomsuddannelser, efter- og videreuddannelse. Til deres nye værksteder har vi i samarbejde med Airteam leveret en nyt spånsugningsanlæg til udsugning ved arbejdsstationer og rengøring.

Til deres nye værksteder har vi for airteam leveret et nyt spånsugningsanlæg til udsugning ved arbejdsstationer og rengøring.

De 14 udtag i hallerne har alle trykluftdrevne spjæld, som med powerbokse aktivere anlægget, når de tilkoblede maskiner anvendes.

Anlægget leverer 4000 m3/h og et maksimalt undertryk på 12.000 Pa.
Opsamling foregår i 600L containere og med automatisk rensning af filtre.

Vi ønsker brugerne god fornøjelse med anlægget!