Tetrapak

Optimeret Ventilation for Svejseområde hos Tetra Pak

Vores projekt for Tetra Pak Aalborg involverede et nyt svejseområde i en eksisterende hal, hvor effektiv ventilation var nødvendig. 
Seks svejsepladser skulle integreres i hallen, som allerede indeholdt spåntagende bearbejdning. Tetra Pak ønskede en løsning, der kunne sikre erstatningsluft for svejserøgsudsugning, rumventilation og varmegenvinding.

Vi gik i dybden med behovene og opmålte hallens dimensioner. Ved at kombinere rumventilation, procesudsugning og varmegenvinding designet vi en skræddersyet løsning. Svejsearme, boremaskiner og en båndsliber blev taget i betragtning i dimensioneringen.

Effektiv Balanceret Ventilation: Ved at installere svejsearme og implementere rumventilation med udsugning under loft og indblæsning via en lavimpuls indblæsningspose, kunne vi minimere spredningen af svejserøg og skabe et sundt arbejdsmiljø.

Dimensionering og Kapacitet: Vi nøje dimensionerede procesudsugningen til at inkludere de nødvendige udsugningspunkter samt nødvendig kapacitet. Vores samarbejde med Tetra Pak Aalborg resulterede i et ventilationsanlæg, der kunne opretholde en konstant luftbalance i det nye svejseområde.

Resultatet: Vi implementerede en løsning der optimerede arbejdsmiljøet i Tetra Pak Aalborgs svejseområde, og som sikrede effektiv udsugning af svejserøg. Ved at overholde alle krav til ventilationskapacitet og luftkvalitet bidrog vores løsning til at skabe et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Når du skal sikre at den skadelig røg fjernes effektiv og ifølge arbejdstilsynets krav, er det nødvendigt at få en rådgiver til at sikre at anlægget indrettes og dimensioneres korrekt.