Machtech

Effektiv Procesventilation og Rumventilation til Machtech's Nye Produktionshaller

Machtech, er en anerkendt konsulentvirksomhed og producent af specialmaskiner, med base i Silkeborg.

Til deres nye produktionsfaciliteter havde de brug for en pålidelig procesventilations- og udsugningsløsning for at sikre et sundt og produktivt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. 

I produktionshallen installerede vi procesudsugning fra bearbejdningsmaskiner for at sikre at de skadelige dampe, så vidt muligt bliver udsuget ved forureningskilden. Med installation af et krydsveksleranlæg sikres den optimale energieffektivitet. Denne udsugningsløsning fjerner farlige olietåger fra arbejdsstationer, samtidig med at man sikrer medarbejderne et godt indeklima med en stabil temperatur. 

Vi foretog dimensionering af luftmængder så de var tilpasset de forskellige maskiner og installationer. 

Løsningen omfattede:

  • Ventilationsanlæg med varmegenvinding for at maksimere energieffektiviteten.
  • Installation af olietågefiltre ved bearbejdningscentrene for at forbedre arbejdsmiljøet.
  • Integration af en cyklon ved båndsliberen til effektiv partikeludskillelse.
  • Montering af passende kanalsystemer for at sikre effektiv luftstrøm og ventilation.
  • Levering af  ventilationsspjæld, filtre, varmevekslere og ventilatorer.
  • Indendørs installation af udstyret med standard automatik for præcis trykstyring.
  • Komplet mekanisk montage og indregulering af luftmængder for at sikre optimal ydeevne og effektiv