Madkundskab

Arbejdstilsynets krav til udsugning i madkundskabslokalet

I madkundskabslokalerne er der oftest to ventilationsbehov, der skal dækkes.

Procesventilation i madkundskabslokalet

God ventilation og udsugning i skolekøkkener er væsentligt. Den udsugede luft fra komfurer må ikke føres tilbage til lokalet og udsugningen over komfuret skal være forsynet med en lovpligtig kontrolanordning.

I madkundskabslokalerne etableres afsugning over kogeøer og evt. ovne med emhætter, der effektiv fjerner stegeos og anden luftforurening, når der arbejdes ved komfurer mv.

Derudover er der et behov for almen ventilation og findes der ikke et komfortventilationsanlæg i lokalet, kan almenventilationen etableres igennem emhætterne.

Ventilationsanlæggets luftmængde styres afhængigt af, om der arbejdes ved kogeøerne eller der kun er behov for almenventilation.

Kontakt os, hvis I ønsker rådgivning eller yderligere information om ventilation i madkundskab.

Ventilation madkundskab