Metalværksted

Arbejdstilsynets krav

Ud over den almindelige ventilation er der krav til procesventilation i værkstedet. Procesventilationen skal være udstyret med en advarselslampe eller lignende som advarer brugeren hvis anlægget ikke fungerer tilstrækkeligt.

Procesventilation skal benyttes ved følgende processer:

Ventilation metalværksted

Procesventilation i metalværkstedet

Vi sørger med vores anlæg for at alle krav fra Arbejdstilsynet er overholdt og alle anlæg leveres med lovpligtig kontrolanordning, der tydeligt indikerer utilstrækkelig funktion af anlægget.

I metalværkstedet kan vi normalt samle procesventilationen fra disse arbejdspladser i et anlæg. Man skal dog være opmærksom på, at afsugning fra esser og over åben ild kræver en brandisoleret afkastkanal eller et brandspjæld.