Tranegårdsskolen

Tranegårdsskolen får spånsugningsanlæg

På Tranegårdsskolen har vi leveret en skræddersyet spån- og rengøringsløsning til deres værkstedslokale.

Systemet er målrettet til at håndtere spån og træstøv i forbindelse med træbearbejdning. Vi leverede et ÅSS 1600EXVX procesventilationsanlæg som blev installeret i deres nyrenoverede faglokale. 

Anlægget indeholder et tømningssystem med en 160 L affaldssækkevogn og automatisk niveauvagt, der aktiveres når sækken er fuld. For at sikre brugervenlighed og effektivitet er anlægget udstyret med automatisk filterrens og automatik, herunder styring af tænde/slukkefunktion og trykregulering.

Rørsystemet er opbygget af glatte rør uden samlinger for at minimere støj og tryktab. I rørsystemet sikres altid en minimumshastighed på 25 m/s for at forhindre materialeaflejring i systemet.

Vores løsning inkluderede også krydsvarmeveksler for energibesparelser og nødvendigt rengøringsudstyr.

Produkter der indgår i løsningen

– Kompaktanlæg 1600 EXVX