ZBC Industricenter

Tilføj din overskrift her

ZBC Ringsted er et uddannelsescenter for blandet andet industriteknikere, automatikteknikere og værktøjsmagere.

Til det nybyggede industricenter har vi i samarbejde med rådgiverne Lyngkilde og Drias samt totalentreprenøren IBG leveret procesventilation til de nye værksteder på dette campus. 

Industri- og teknikværksteder: 

– Svejseudtag til svejsekabine
– Udtag til metalbearbejdningsmaskiner heraf drejebænke, fræsere og båndsave. Alle maskinerne er udstyret med olietågefilter som fjerner de skadelige dampe fra bearbejdningsprocessen. 

Elektronikværksteder:
– Udtag fra loddestationer med fleksible sugearme. 

Alle udsugningsanlæg er leveret med trykstyring og varmegenvinding, så den udsugede varme udnyttes bedst muligt og der samtidig opretholdes en balance mellem udsugning og indblæsning.