AB Neo

Rumventilation i produktionshal

AB NEO producerer foder- og ernæringsløsninger til nyfødte produktionsdyr. Virksomhedens nye produktionshal blev opført i forbindelse med deres eksisterende lokaler i Videbæk. I forbindelse med denne udvidelse har Linå Procesventilation bidraget til design og levering af nyt system til at løfte virksomhedens behov for industriventilation. 

Ved opblanding af de pulverprodukter som virksomheden arbejder med i deres produktion, var der både behov for effektiv procesudsugning, og for et godt luftskifte i produktion. Sammen med AB NEO fandt vi en totalløsning, som skulle sikre optimal hygiejne og et godt indeklima for medarbejderne i produktionen.

I projekter med høje driftstider og store luftmængder er det essentielt at implementere varmegenvinding for at få så god en driftsøkonomi på ventilationsanlægget som muligt. 

Anlægget ved AB Neo har en kapacitet på 21.000 m3/h og giver et luftskifte på 1 gang i timen i produktionshallen.

For at imødekomme behovet for det ønskede luftskifte og optimalt driftsøkonomi, blev der valgt et krydsveksleranlæg, som samtidig forhindrer at den udsugede og indblæste luft kommer i kontakt. 

Løsninger som denne er særdeles energibesparende og oplagt til den klimabevidste produktionsvirksomhed.  

Udover rumventilation, leverede vi også en centralrengøringsløsning, som sikrer en helhedsorienteret tilgang til luftkvaliteten og renligheden i deres produktionsmiljø.

Med en helhedsløsning som denne er det nemt for AB Neo at sikre en ren produktionshal, fri for forurenende partikler, til gavn for medarbejdere og produktionsudstyr.

 

rumventilation som en del af et procesanlæg

Korrekt dimensionering kræver rådgivning

I produktionsmiljøer er korrekt dimensionering af ventilationsanlæg afgørende for både arbejdsmiljøet og energieffektiviteten. Forkert dimensionerede anlæg kan føre til dårlig luftkvalitet, ineffektiv temperaturkontrol og øgede energiomkostninger. Derfor er det afgørende at involvere erfarne rådgivere  i processen.

Vores team af eksperter har 30 års erfaring inden for dimensionering af rumventilationssystemer til produktionsfaciliteter. Ved at analysere din virksomheds specifikke behov og produktionsprocesser kan vi skræddersy en ventilationsløsning, der sikrer optimal luftcirkulation, temperaturkontrol og luftkvalitet i hele produktionsområdet.

Vi anerkender vigtigheden af ​​at reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen. Derfor tilbyder vi også avancerede varmegenvindingsløsninger,  hvilket resulterer i betydelige energibesparelser og en lavere CO2-belastning.

Ved at integrere varmegenvinding i dit ventilationssystem kan din virksomhed opnå en bæredygtig og omkostningseffektiv løsning, der både sikrer et behageligt arbejdsmiljø og reducerer energiomkostningerne på lang sigt.

Så hvis du ønsker at sikre optimal rumventilation og energieffektive løsninger i din produktionsvirksomhed, så lad Linå Procesventilation være din partner.

Kontakt os i dag for at få mere information om vores ventilations- og varmegenvindingsløsninger, og lad os hjælpe dig med at skabe det mest optimale indeklima i din virksomhed!