AB Neo

Rumventilation i produktionshal

AB NEO producerer foder- og ernæringsløsninger til nyfødte produktionsdyr. Ved opblanding af produkter var der udover effektiv procesudsugning behov for et godt luftskifte i produktion. Løsningen skulle sikre optimal hygiejne og et godt indeklima for medarbejderne i produktionen. Den nye produktionshal blev opført i forbindelse med deres eksisterende lokaler i Videbæk.

I projekter med høje driftstider og store luftmængder er det essentielt at implementere varmegenvinding for at få så god en driftsøkonomi på ventilationsanlægget som muligt. 

Anlægget ved AB Neo har en kapacitet på 21.000 m3/h og giver et luftskifte på 1 gang i timen i produktionshallen.

For at imødekomme behovet for det ønskede luftskifte og optimalt driftsøkonomi, blev der valgt et krydsveksleranlæg, som samtidig forhindrer at den udsugede og indblæste luft kommer i kontakt. 

Løsninger som denne er særdeles energibesparende og oplagt til den klimabevidste produktionsvirksomhed.  

Udover rumventilation, leverede vi også en centralrengøringsløsning, som sikrer en helhedsorienteret tilgang til luftkvaliteten og renligheden i deres produktionsmiljø.

Med en helhedsløsning som denne er det nemt for AB Neo at sikre en ren produktionshal, fri for forurenende partikler, til gavn for medarbejdere og produktionsudstyr.

Industri ventilation procesventilation svejserøg og spånsuger til produktion og værksteder